pro-eco-logo

Jak prawidłowo wypalać wkłady z regulowaną wysokością Pro-Eco

 • Zdejmij naklejkę z kubka
 • Odpal knot na minimalnej wysokości wkładu, ustawiając knot w pozycji pionowej przed jego odpaleniem 
 • Rozsuń wkład do maksymalnej wysokości
 • Umieść wkład w zniczu
 • Naciskając wkład od góry ustal jego ostateczną wysokość w stosunku do znicza, dzięki temu wkład wypali się równomiernie.
 • Nie dotykaj przykrywki – nagrzewa się
 • Optymalna temperatura wypalania: od -10◦C do +25◦C 

Należy pamiętać, że poza powyższymi informacjami na prawidłowe wypalanie wkładów wpływ mają również czynniki atmosferyczne: temperatura i wilgotność powietrza; opady deszczu i śniegu oraz siła wiatru.

Informacje dotyczące prawidłowego wypalania wkładów

 • Dopasuj odpowiednią wysokość wkładu do znicza co zapobiegnie przechylaniu się wkładu wewnątrz pojemnika i pozwoli na optymalny dopływ powietrza oraz nie pozostawi zabrudzeń po kopceniu
 • Ustaw knot w pozycji pionowej przed jego odpaleniem  – zapewni to równomierne spalanie, tym samym pojemnik nie zostanie przypalony 
 • Optymalna temperatura wypalania: od -10◦C do +25◦C 

Należy pamiętać, że poza powyższymi informacjami na prawidłowe wypalanie wkładów wpływ mają również czynniki atmosferyczne: temperatura i wilgotność powietrza; opady deszczu i śniegu oraz siła wiatru.

Bezpieczeństwo wypalania zniczy i wkładów

 • Ustaw knot w pozycji pionowej przed jego odpaleniem – zapewni to równomierne spalanie, tym samym pojemnik nie zostanie przypalony 
 • Wypalaj znicze i wkłady na świeżym powietrzu  
 • Ustaw znicz na równej powierzchni 
 • Nie dotykaj przykrywki po dłuższym czasie wypalania, ponieważ się nagrzewa 
 • Nie pozwalaj odpalać zniczy i wkładów dzieciom 

Bezpieczeństwo wypalania zniczy otwartych

 • Nie stawiaj zniczy otwartych na płycie pomnika lub bezpośrednio przy niej, ponieważ może dojść zabrudzenia płyty nagrobkowej poprzez wypryśnięcie parafiny podczas deszczu bądź silnego wiatru 
 • Nie stawiaj zniczy otwartych w pobliżu kwiatów ani innych dekoracji 
 • Należy pamiętać, że znicze te charakteryzują się silnym, otwartym płomieniem