Prezes

Andrzej Czajka

Prokurent

Daria Czajka – Filipiak

Prokurent

Patrycja Czajka – Dąbrowska

Członek Zarządu

Natalia Czajka – Mizerna

Członek Zarządu

Paweł Szajber